Werkwijze

Werkwijze

Stap 1. Voorwaarden creëren

Voorwaarden van weefselherstel optimaliseren door het verminderen van weefselirritatie, vergroten soepelheid, doorbloeding en beweeglijkheid van het weefsel. Er word gewerkt met een beproefde manuele behandeltechniek, een intensieve vorm van “deep tissue massage” met snelle en langdurige resultaten. Indien nodig kan “dry needling” gebruikt worden of “medical taping”. Ook kan er eerst een echo gemaakt worden ter beoordeling van het aangedane weefsel.

Stap 1. Voorwaarden creëren

Stap 2. Oefen / trainprogramma

Een individueel train/oefenprogramma gericht op verbetering van lenigheid, coördinatie, kracht, stabiliteit. Belastbaarheidverhoging vormt vaak ook een belangrijk onderdeel van het programma. De training of sportrevalidatie kan plaats vinden in een van de drie ruime en uitstekend geoutilleerde fitnesszalen. Een oefenprogramma voor thuis wordt individueel gemaakt en hiervoor maken we gebruik van het state of the art programma Physitrack.

Stap 2. Oefen / trainprogramma

Stap 3. Functionele training

De overgang naar grotere belastingen, een functionele training gericht op de dagelijkse bewegingen, werk of sportspecifiek. Hierdoor kan op verantwoorde wijze de activiteit zo snel mogelijk weer hervat worden, indien nodig of gewenst in goed overleg met andere betrokkenen zoals trainer of coach. Deze specifieke trainingen kunnen ter plekke plaatsvinden maar begeleiding op andere locaties is in overleg ook mogelijk.

Stap 3. Functionele training

Stap 4. Preventie

Er wordt veel aandacht besteed aan het behouden van het behandelresultaat en het voorkomen van terugval. Hierbij kunt u denken aan tips en adviezen ten aanzien van houding- en beweging, persoonlijk advies ten aanzien van betere balans tussen bewegen / rust / herstel, ergonomische adviezen en het via e-health voortzetten van het thuisoefenprogramma.

Stap 4. Preventie